Ansökan om stöd för viss tidningsdistribution 2024

Denna e-tjänst har 9 steg
  • 1. Inledande frågor
  • 2. Kontaktuppgifter om sökande
  • 3. Uppgifter om utgivningen
  • 4. Uppgifter om samarbeten
  • 5. Uppgifter om förändringar inom distributionsområdet
  • 6. Bilagor
  • 7. Försäkran
  • 8. Förhandsgranska
  • 9. Skicka in

 

Stöd för viss tidningsdistribution kan lämnas till tryckta allmänna nyhetstidningar som påverkas av att vissa tjänster inom ramen för den samhällsomfattande posttjänsten i hela landet reduceras.

 

Läs mer om förutsättningarna för stöd på www.mediemyndigheten.se

 

Ansökan som avser 2024 är öppen under perioden 1 april - 30 april 2024.

 

Har du fått stöd 2023? Då kan du ansöka om årets stöd när du lämnar in redovisningen av använt stöd.

 

 

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

Tillgänglig som PDF

Ladda ned