Databasregistrering för traditionella massmedieföretag

Denna e-tjänst har 6 steg
  • 1. Uppgift om den som driver verksamheten
  • 2. Uppgift om databasen
  • 3. Uppgift om ansvarig utgivare
  • 4. Bilagor
  • 5. Förhandsgranska
  • 6. Skicka in

 

 

Här registrerar traditionella massmedieföretag sin databas som omfattas av det automatiska grundlagsskyddet. Oftast handlar det om att registrera en webbplats för en tidning/tidskrift.

 

Här kan du antingen registrera databasen för första gången, anmäla ändring av tillhandahållare eller databasens namn.

 

Om ni inte är ett traditionellt massmedieföretag och vill att webbplatsen ska omfattas av grundlagsskydd, så kan ni ansöka om ett utgivningsbevis för databas.

  

Vad är då ett traditionellt massmedieföretag?

  

Enligt yttrandefrihetsgrundlagen är det:

• en redaktion för en periodisk skrift eller för radio- och tv-program,

• ett företag för yrkesmässig framställning av tryckta skrifter, eller

• en nyhetsbyrå.

 

 

Tjänsten kan endast vara öppen ca 120 minuter. Därefter behöver du antingen skicka in registreringen eller spara utkastet och fortsätta vid ett senare tillfälle.

 

 

 

 

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

Tillgänglig som PDF

Ladda ned