Registrering av ändrad sändningsbeteckning för närradio

Denna e-tjänst har 5 steg
  • 1. Uppgift om den som driver verksamheten
  • 2. Uppgift om sändningen
  • 3. Bilagor
  • 4. Förhandsgranska
  • 5. Skicka in

 

Här anmäler du ändrad beteckning för din närradiosändning.

 

Använd inte den här e-tjänsten om du ska registrera radiosändningar för första gången.

 

I slutet av e-tjänsten ska du bifoga protokoll för föreningen som visar på firmateckningsrätten samt ett intygande från utgivaren att han/hon åtar sig uppdraget även under den nya beteckningen. 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

Tillgänglig som PDF

Ladda ned