Registrering av ändrad beteckning för marksänd tv

Denna e-tjänst har 5 steg
  • 1. Uppgift om den som driver verksamheten
  • 2. Uppgift om sändningen
  • 3. Bilagor
  • 4. Förhandsgranska
  • 5. Skicka in

 

Här anmäler du ändrad beteckning för tv-sändningar i marknätet.

 

I slutet av e-tjänsten ska du bifoga registreringsbevis eller motsvarande som visar på firmateckningsrätten. 

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

Tillgänglig som PDF

Ladda ned