Registrering av beställ-tv

Denna e-tjänst har 5 steg
  • 1. Uppgifter om den som driver verksamheten
  • 2. Uppgifter om tjänsten
  • 3. Bilagor
  • 4. Förhandsgranska
  • 5. Skicka in

 

Beställ-tv är en tjänst där mottagaren själv väljer när och vad han eller hon vill se ur en katalog med program.

 

Beställ-tv kännetecknas av att

 

1. det är en särskild tjänst där tittaren kan välja tv-program ur en katalog,

 

2. det huvudsakliga syftet är att erbjuda tv-program. Med tv-program menas program som framförallt består av rörliga bilder, med eller utan ljud,

 

3. tittaren bestämmer när tv-programmet ska börja,

 

4. leverantören bestämmer vilka program som ska ingå i katalogen,

 

5. beställ-tv-tjänsten är öppen för alla (den anses vara öppen även om leverantören tar betalt eller om tjänsten kräver abonnemang),

 

6. den drivs som en ekonomisk verksamhet (innehåll som framställs av privata användare omfattas vanligtvis inte av reglerna),

 

7. det är en svensk tjänst vilket betyder att leverantören ska vara etablerad i Sverige och att de redaktionella besluten fattas här.

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

Tillgänglig som PDF

Ladda ned