Report of European works in video-on-demand

Denna e-tjänst har 5 steg
  • 1. Grundinformation om programbolaget
  • 2. Information om undantag
  • 3. Information om beställ-tv-tjänsten
  • 4. Förhandsgranska
  • 5. Skicka in

The service can only stay open during 120 minutes. After that you need to either send in the registration or save the draft and continue at a later time.

 

I radio- och tv-lagen finns bestämmelser om att den som tillhandahåller beställ-tv ska se till att minst 30 procent av katalogen utgörs av program med europeiskt ursprung och att dessa program framhävs.

 

Senast den 1 mars varje år ska den som tillhandahåller beställ-tv redovisa till Myndigheten för press, radio och tv hur stor andel av det totala antalet titlar i katalogen under det föregående kalenderåret som utgjorts av program med europeiskt ursprung samt hur dessa program har framhävts. Redovisningen ska alltså avse innehållet under hela det föregående kalenderåret, dvs. från den 1 januari till den 31 december.

 

Med en titel i katalogen avses bland annat en långfilm, en tv-film eller en säsong av en serie.

  

Information

Tillgänglig som PDF

Ladda ned