Report of European works in broadcast

Denna e-tjänst har 5 steg
  • 1. Grundinformation om programbolaget
  • 2. Information om undantag
  • 3. Information om tv-kanalen
  • 4. Förhandsgranska
  • 5. Skicka in

 

The service can only stay open for 120 minutes. After that you need to either send in the registration or save the draft and continue at a later time.

 

I radio- och tv-lagen finns bestämmelser om att den som sänder tv ska se till att mer än hälften av den årliga sändningstiden ska upptas av program med europeiskt ursprung.

 

Andelen europeiska program ska redovisas till Mediemyndigheten senast den 1 mars varje år. Redovisningen ska avse sändningstiden under hela det föregående kalenderåret, dvs. från den 1 januari till den 31 december.

 

I den här e-tjänsten redovisar du innehåll i linjär tv.

 

 

Information

Tillgänglig som PDF

Ladda ned