Ansökan om utgivningsbevis för databas inkl ändringar

Denna e-tjänst har 11 steg
 • 1. Information om reglering för offentlig aktör
 • 2. Information om avgift
 • 3. Uppgifter om den som driver verksamheten
 • 4. Databasens namn
 • 5. Uppgifter om databasen
 • 6. Material från andra än redaktionen och kopplingen till Sverige
 • 7. Inloggade delar
 • 8. Ansvarig utgivare
 • 9. Bilagor
 • 10. Förhandsgranska
 • 11. Skicka in

 

 • Ett utgivningsbevis grundlagsskyddar din databas och är frivilligt att ansöka om. Man kan bara få utgivningsbevis om databasen uppfyller vissa kriterier. Läs mer om detta på vår webbplats, www.mediemyndigheten.se.

 

 • För att ansöka om utgivningsbevis, förnya sitt bevis eller ändra utgivare, tillhandahållare, databasens namn och tekniska förutsättningar tar myndigheten ut följande avgifter:

- 3 000 kronor för ansökan om eller förnyelse av utgivningsbevis

- 2 000 kronor för ändring av databasens namn, ändring av den ort som informationen tillhandahålls från eller ändring av den tekniska beskrivningen av verksamheten
- 1 000 kronor för ändring av vem som bedriver verksamheten, är utgivare eller ställföreträdande utgivare.

 

 • Avgiften ska betalas in till myndighetens bankgirokonto 787-6949. Märk betalningen med domänadressen. I dagsläget finns ingen annan betalningsmöjlighet. Något kvitto för inbetalningen skickas inte.

 

 • Traditionella massmedieföretag som bara ska anmäla namn på webbplats och en utgivare ska använda e-tjänsten "Databasregistrering".

 

 

 • Du kan när som helst spara din påbörjade ansökan som då finns under Mina sidor. Tjänsten kan inte hållas öppen längre än 120 minuter.

 

 

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

Tillgänglig som PDF

Ladda ned