Ansökan om förordnande som lokal kabelsändarorganisation

Denna e-tjänst har 7 steg
  • 1. Information
  • 2. Om den sökande
  • 3. Om sändningarna
  • 4. Ansvarig utgivare
  • 5. Bilagor
  • 6. Förhandsgranska
  • 7. Skicka in

 

I varje kommuns kabelnät finns möjlighet för mindre aktörer att sända tv-program. Föreningar och bolag kan ansöka hos oss om att få sända i kabelnätet och vi kan då utse en eller flera av dessa till så kallad lokal kabelsändarorganisation.

 

 

Som lokal kabelsändarorganisation får du tillgång till en gratis kanal i kabelnätet inom en kommun i högst tre år. För att kunna ansöka om ett förordnande som kabelsändarorganisation ställs en del krav som du måste uppfylla:

  • Organisationen ska vara en juridisk person som har bildats för att sända tv lokalt i kabel.
  • Organisationen ska låta olika intressen och meningsriktningar komma till tals i verksamheten
  • Den måste vara öppen för alla som vill vara med och sända.

 

 

 

 

 

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

Tillgänglig som PDF

Ladda ned