Ansökan om överlåtelse av tillstånd för marksänd tv

Denna e-tjänst har 7 steg
  • 1. Uppgift om den nuvarande tillståndshavaren
  • 2. Uppgift om den nya tillståndshavaren
  • 3. Om förvärvaren
  • 4. Ansökningsavgift
  • 5. Bilagor
  • 6. Förhandsgranska
  • 7. Skicka in

Ett tillstånd att sända tv och sökbar text-tv får överlåtas om Mediemyndigheten medger det.

 

Ett medgivande får bara lämnas om förvärvaren har finansiella och tekniska förutsättningar att sända under hela tillståndsperioden och är berett att samverka med övriga tillståndshavare i tekniska frågor.

 

Överlåtelsen får inte heller föra med sig att ägarkoncentrationen bland dem som har tillstånd att sända tv ökar i mer än begränsad omfattning.

 

Överlåtelsen får inte heller medföra en påtaglig minskning av mångfalden i utbudet av tillståndspliktiga programtjänster.

 

 

E-tjänsten kräver ingen inloggning, men påbörjad ansökan kan inte sparas. E-tjänsten kan av tekniska skäl inte hållas öppen längre än två timmar. Om du vill se frågorna i förväg kan du ladda ner PDF:en.

 

 

Information

Tillgänglig som PDF

Ladda ned