Ändring av utgivare för tv

Denna e-tjänst har 7 steg
  • 1. Uppgift om den som driver verksamheten
  • 2. Information om verksamheten
  • 3. Ansvarig utgivare
  • 4. Bilagor
  • 5. Plugin settings
  • 6. Förhandsgranska
  • 7. Skicka in

 

Här kan du endast ändra utgivare eller lägga till en ställföreträdande utgivare för din redan registrerade tv-verksamhet.

 

Om du inte redan har registrerat din verksamhet hos myndigheten så ska du inte använda den här e-tjänsten.

 

 

Bilagor

 

När du lämnar in din registrering av ny utgivare behöver du samtidigt lämna in vissa bilagor. För företag ska ett registreringsbevis skickas med. För en förening ska du skicka med protokoll som styrker firmateckningsrätten.

 

För den nya utgivaren behöver du bifoga personbevis, konkursfrihetsbevis och förvaltarfrihetsbevis samt ett intygande att man åtar sig uppdraget att vara utgivare.

 

 

Tjänsten kan endast vara öppen ca 120 minuter. Därefter behöver du antingen skicka in registreringen eller spara utkastet och fortsätta vid ett senare tillfälle.  

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

Tillgänglig som PDF

Ladda ned