Registrering av webb-tv-sändning

Denna e-tjänst har 7 steg
  • 1. Information
  • 2. Uppgifter om den som driver verksamheten
  • 3. Uppgift om verksamheten
  • 4. Ansvarig utgivare
  • 5. Bilagor
  • 6. Förhandsgranska
  • 7. Skicka in

 

Sändningar via webb-tv kräver inte tillstånd, men om massmedieföretag eller leverantörer av medietjänster sänder live eller på tider de bestämmer över, så ska det registreras. Övriga ska inte registrera sändningar.

 

Vad ska registreras?

Du registrerar sändningen, dess beteckning och en utgivare genom denna kostnadsfria e-tjänst.

 

En registrering kräver att vissa bilagor skickas med. Till exempel ska personbevis för utgivaren skickas in och ett firmateckningsbevis, registreringsbevis eller föreningshandlingar för organisationer skickas in. Mer om bilagorna finns i e-tjänsten.

 

 

Vill du bara avregistrera en sändning - maila till registrator@mediemyndigheten.se och beskriv ditt ärende.

 

 

Tjänsten kan endast vara öppen ca 120 minuter. Därefter behöver du antingen skicka in registreringen eller spara utkastet.

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

Tillgänglig som PDF

Ladda ned