Ansökan om tillfälligt tillstånd för tv

Denna e-tjänst har 6 steg
  • 1. Uppgift om den som driver verksamheten
  • 2. Information om sändningen
  • 3. Ansvarig utgivare
  • 4. Bilagor
  • 5. Förhandsgranska
  • 6. Skicka in

 

I den här e-tjänsten ansöker du om tillfälligt sändningstillstånd för tv.

 

Om du ska sända från ett särskilt evenemang eller göra provsändningar behöver du ett tillstånd för tillfälliga sändningar.

 

Tillståndet för en tillfällig sändning gäller upp till två veckor och kan sökas för t.ex. en kommun, län eller hela landet.

 

Bilagor

När du lämnar in din ansökan om tillfälligt tillstånd behöver du samtidigt lämna in vissa bilagor. För företag ska ett registreringsbevis skickas med. För en förening ska du skicka med stadgar och protokoll som styrker att stadgar har antagits, firmateckningsrätt och vilka som sitter i styrelsen.

 

I e-tjänsten anmäler du också en ansvarig utgivare för sändningen. För utgivaren behöver du bifoga personbevis, konkursfrihetsbevis och förvaltarfrihetsbevis samt ett intygande att man åtar sig uppdraget att vara utgivare.

 

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

Tillgänglig som PDF

Ladda ned