Registrering av tv-sändning

Denna e-tjänst har 7 steg
  • 1. Information
  • 2. Uppgifter om den som driver verksamheten
  • 3. Uppgift om verksamheten
  • 4. Ansvarig utgivare
  • 5. Bilagor
  • 6. Förhandsgranska
  • 7. Skicka in

 

Sändningar via webb-tv, satellit eller kabel/ip-tv kräver inte tillstånd men vissa typer av sändningar ska registreras hos oss. Massmedieföretag och leverantörer av medietjänster ska registrera sina webbsändningar. Övriga behöver inte registrera sina webbsändningar. Massmedieföretag ska också registrera en utgivare för dessa sändningar.

 

Vilka sändningar registrerar jag här?

* Om du sänder webb-tv live eller på tider som du bestämmer.

* När det gäller kabel/ip-tv så ska endast den ursprungliga sändningen registreras.

* Sändningar av satellit-tv ska registreras om programföretaget är etablerat i Sverige och om sändningarna kan tas emot i någon EES-stat.

 

Vad ska registreras?

Du registrerar sändningen, dess beteckning och en utgivare (gäller inte för satellit) genom denna kostnadsfria e-tjänst.

 

En registrering kräver att vissa bilagor skickas med. Till exempel ska personbevis för utgivaren skickas in och ett firmateckningsbevis, registreringsbevis eller föreningshandlingar för organisationer skickas in. Mer om bilagorna finns i e-tjänsten.

 

 

Vill du bara avregistrera en sändning - maila till registrator@mediemyndigheten.se och beskriv ditt ärende.

 

Tjänsten kan endast vara öppen ca 120 minuter. Därefter behöver du antingen skicka in registreringen eller spara utkastet och fortsätta vid ett senare tillfälle.

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

Tillgänglig som PDF

Ladda ned