Digital kommersiell radio - ansökan om överlåtelse av tillstånd

Denna e-tjänst har 7 steg
  • 1. Uppgift om överlåtaren
  • 2. Uppgift om förvärvaren
  • 3. Om det förvärvande bolaget
  • 4. Ansökningsavgift och utgivare
  • 5. Bilagor
  • 6. Förhandsgranska
  • 7. Skicka in

 

Ett tillstånd att sända digital kommersiell radio får överlåtas om Mediemyndigheten medger det. För en ansökan om överlåtelse tas en avgift om 25 000 kronor ut. Betalning sker till myndighetens bankgirokonto 787-6949. Märk betalningen med tillståndsnummer och/eller beteckning.

 

 

Tjänsten kan hållas öppen 120 minuter, efter det måste du skicka in din ansökan. Den här e-tjänsten kräver inte Bank-ID, men ansökan går då inte att spara. Du kan se ansökningsformuläret genom att klicka på PDF-symbolen. Kan du inte använda e-tjänsten, så kan du ansöka genom att fylla i PDF:en och maila in till registrator@mediemyndigheten.se.

 

Information

Tillgänglig som PDF

Ladda ned