Registrering av videodelningsplattform

Denna e-tjänst har 6 steg
  • 1. Information
  • 2. Uppgifter om den som driver verksamheten
  • 3. Uppgifter om tjänsten
  • 4. Bilagor
  • 5. Förhandsgranska
  • 6. Skicka in

 

En videodelningsplattform är en tjänst där allmänheten kan ta del av videor eller program, som användare laddar upp.

 

Den som tillhandahåller en videodelningsplattform ska registrera verksamheten och vidta lämpliga åtgärder så att användarna som lägger upp innehåll på en plattform följer regler om bland annat skydd av barn.

 

För att de svenska reglerna ska gälla behöver den som tillhandahåller videodelningsplattformen vara etablerad i Sverige. Det mest kända exemplet på en videodelningsplattform är Youtube, där leverantören är etablerad på Irland.

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

Tillgänglig som PDF

Ladda ned