Registrering av ändrad sändningsbeteckning för kommersiell radio

Denna e-tjänst har 5 steg
  • 1. Uppgift om den som driver verksamheten
  • 2. Uppgift om sändningen
  • 3. Bilagor
  • 4. Förhandsgranska
  • 5. Skicka in

 

Här registrerar du ändrad beteckning för kommersiella radiosändningar, analoga så väl som digitala.  

 

I slutet av e-tjänsten ska du bifoga ett aktuellt registreringsbevis för tillståndshavaren som bland annat visar på firmateckningsrätten. Ett intygande från utgivaren ska också skickas in som visar att han/hon åtar sig uppdraget även under den nya beteckningen. 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

Tillgänglig som PDF

Ladda ned