Registrering av radiosändning

Denna e-tjänst har 7 steg
  • 1. Information
  • 2. Uppgifter om tillhandahållaren
  • 3. Uppgifter om verksamheten
  • 4. Ansvarig utgivare
  • 5. Bilagor
  • 6. Förhandsgranska
  • 7. Skicka in

 

Radiosändningar via webb, satellit eller kabel/ip-nät kräver inte tillstånd men vissa typer av sändningar ska registreras hos oss. Det är endast massmedieföretag och leverantörer av medietjänster som ska registrera sändningar. Övriga ska inte registrera sändningar.

 

Vilka sändningar registrerar jag här?

* Webbradio live eller på tider som du bestämmer.

* När det gäller kabel/ip-sändningar så ska endast den ursprungliga sändningen registreras.

* Sändningar av satellitradio ska registreras om programföretaget är etablerat i Sverige och om sändningarna kan tas emot i någon EES-stat.

 

Vad ska registreras?

Du registrerar sändninge och en beteckning. Massmedieföretag ska också registrera en utgivare (inte för satellit) genom denna kostnadsfria e-tjänst.

 

En registrering kräver att vissa bilagor skickas med. Till exempel ska personbevis för utgivaren och ett firmateckningsbevis för organisationer skickas in. 

Avregistrering

Vill du bara avregistrera en sändning - maila till registrator@mediemyndigheten.se och beskriv ditt ärende.

 

 

 

Tjänsten kan endast vara öppen ca 120 minuter av tekniska skäl. Därefter behöver du antingen skicka in registreringen eller spara utkastet och fortsätta vid ett senare tillfälle.

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

Tillgänglig som PDF

Ladda ned