Redovisning av europeiska program för beställ-tv

Denna e-tjänst har 5 steg
  • 1. Grundinformation om programbolaget
  • 2. Information om undantag
  • 3. Information om beställ-tv-tjänsten
  • 4. Förhandsgranska
  • 5. Skicka in

 

I radio- och tv-lagen finns bestämmelser om att den som tillhandahåller beställ-tv ska se till att minst 30 procent av katalogen utgörs av program med europeiskt ursprung och att dessa program framhävs.

 

Senast den 1 mars varje år ska den som tillhandahåller beställ-tv redovisa till myndigheten hur stor andel av det totala antalet titlar i katalogen under det föregående kalenderåret som utgjorts av program med europeiskt ursprung samt hur dessa program har framhävts. Redovisningen ska alltså avse innehållet under hela det föregående kalenderåret, dvs. från den 1 januari till den 31 december.

 

Med en titel i katalogen avses bland annat en långfilm, en tv-film eller en säsong av en serie.

  

Tjänsten kan endast vara öppen ca 120 minuter. Därefter behöver du antingen skicka in registreringen eller spara utkastet och fortsätta vid ett senare tillfälle.  

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

Tillgänglig som PDF

Ladda ned