Ansökan om tillstånd att sända närradio

Denna e-tjänst har 6 steg
  • 1. Uppgift om den som driver verksamheten
  • 2. Information om sändningen och sammanslutningen
  • 3. Ansvarig utgivare
  • 4. Bilagor
  • 5. Förhandsgranska
  • 6. Skicka in

 

I den här e-tjänsten ansöker du om tillstånd att sända närradio, oavsett om det är första gången eller en förnyelse.

 

Tillstånd att sända närradio kan lämnas till närradioföreningar, ideella föreningar och trossamfund som har anknytning till sändningsområdet. Vid bedömning av anknytning tar vi hänsyn till var studion och övriga lokaler för verksamheten finns, var den ansvarige utgivaren och styrelsemedlemmarna är bosatta samt var föreningsstämman och styrelsemöten hålls.

 

Tillståndet gäller i fem år och alla tillståndshavarna delar på en frekvens inom sändningsområdet som oftast består av en kommun.

 

I sändningen ska en godkänd beteckning användas. Namnet ska vara särskiljande så att lyssnare kan identifiera vem som sänder.

 

Sammanslutningen ska utse en ansvarig utgivare och anmäla till oss i e-tjänsten. Utgivaren är juridiskt ansvarig om yttrandefrihetsbrott begås under sändning.

 

 

Bilagor (gäller oavsett ny ansökan eller förnyelse)

 

När du lämnar in din ansökan behöver du samtidigt lämna in vissa bilagor.

 

För en förening ska du skicka med stadgar, protokoll som styrker att stadgar har antagits, firmateckningsrätt och vilka som sitter i styrelsen.

 

För utgivaren behöver du bifoga personbevis, bevis från insolvensregistret över konkurser (konkursfrihetsbevis) och förvaltarfrihetsbevis som får vara max tre månader gamla samt ett intygande att man åtar sig uppdraget att vara utgivare.

 

 

Du kan när som helst spara din påbörjade e-tjänst som då finns under Mina sidor. E-tjänsten kan hållas öppen max 120 minuter. Därefter behöver du spara innehållet.

  

 

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

Tillgänglig som PDF

Ladda ned