Redovisning av europeiska program för tv-sändningar

Denna e-tjänst har 6 steg
  • 1. Grundinformation om programbolaget
  • 2. Information om undantag
  • 3. Information om tv-kanalen
  • 4. Information om tv-kanalen
  • 5. Förhandsgranska
  • 6. Skicka in

 

I radio- och tv-lagen finns bestämmelser om att den som sänder tv ska se till att mer än hälften av den årliga sändningstiden ska upptas av program med europeiskt ursprung.

 

Andelen europeiska program ska redovisas till myndigheten senast den 1 mars varje år. Redovisningen ska avse sändningstiden under hela det föregående kalenderåret, dvs. från den 1 januari till den 31 december.

 

I den här e-tjänsten redovisar du innehåll i linjär tv.

 

 

Tjänsten kan endast vara öppen ca 120 minuter. Därefter behöver du antingen skicka in redovisningen eller spara utkastet och fortsätta vid ett senare tillfälle.

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

Tillgänglig som PDF

Ladda ned