Om e-tjänsten

E-tjänster är en samlingsplats för att du lättare ska kunna utföra ärenden hos oss. Du kan använda våra e-tjänster dygnet runt.

Vissa tjänster kräver inloggning

Beroende på vilken e-tjänst du använder kan du behöva logga in i portalen, bland annat av säkerhetsskäl. För att logga in och använda en e-tjänst behöver du ett Bank-ID.

Hantering av personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild levande person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer och e-postadress.

Myndigheten för press, radio och tv är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in, bland annat peronuppgifter på denna webbplats. Personuppgiftsbehandlingen sker med stöd av gällande dataskyddsreglering.

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter här.

En sparad handling är inte en inkommen handling

I e-tjänsten kan du klicka på "spara" för att fortsätta vid ett senare tillfälle. Din påbörjade e-tjänst sparas då på en särskild avdelad yta som begränsar, så att ingen obehörig kan läsa informationen. För att fortsätta fylla i din e-tjänst behöver du logga in i portalen igen med ditt Bank-ID. Kom ihåg att en sparad ansökan inte är en inkommen handling. Du måste slutföra alla steg i e-tjänsten och skicka in din ansökan först.